Krafttak mot kreft

Russen 2019 samler inn penger til inntekt for Kreftforeningen.