Foreldremøte og fagtorg Vg1

Oppmøte i skolens auditorium:

Mandag 12. november  kl.18.30      1STA og 1STB
Mandag 12. november  kl.19.30      1STC og 1STD

 

INVITASJON