Foreldremøte Vg1 og Vg2

Oppmøte i auditorium.

Vg1 kl.18.00 - 19.00

Vg2 kl.19.30 - 20.30

Møtet blir et rent informasjonsmøte med følgende agenda:

Inneklima- og ombyggingsprosjekt og konsekvenser for elevenes skoledag
Timeplan med endret oppstarttidspunkt for skoledagen
Handlingsplan for et godt og trygt læringsmiljø

Vel møtt til foreldremøte på Asker videregående skole.