Heldagsprøver: engelsk Vg1, fremmedspråk Vg2 + Samf.øk, fysikk 2, Bio2 - Vg3