VIP-dag (Vg1). Heldagsprøver: Int'l eng Vg2 + Kjemi 2 Vg3

VIP-dagen arrangeres for Vg1-elever i 1. og 2. økt. Tema er psykisk helse.