Elevundersøkelsen gjennomføres

23
nov.

i klassens time
Legg til i kalender

Elevundersøkelse og undervisningsvurdering 2017/18

I løpet av november og desember skal vi gjennomføre Elevundersøkelsen +  undervisningsvurdering i flere fag.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Undervisningsvurderingen er i regi av Akershus fylkeskommune og må gjennomføres av alle lærere i to faggrupper valgt av skoleledelsen. Formålet med undervisningsvurderingen er at det er læringsarbeidet og undervisningen som skal vurderes, ikke læreren som person. Resultatene fra evalueringen skal brukes i en samtale med klassen om hvordan undervisningen kan bli enda bedre slik at elevene lærer mer.