Invitasjon til temakveld med fokus på mobbing i skolen

23
mars
Fra kl: 18:00  - 20:00
Auditoriet
Legg til i kalender

Til foreldre/foresatte til elever ved Asker videregående skole.

Vi inviterer med dette alle foreldre/foresatte til en temakveld hvor vi setter fokus på mobbing i skolen.

Torsdag 23. mars  kl.18.00 - 20:00 i skolens auditorium

Foredragsholder er Elin Dragland, styremedlem i Foreningen mobbing i skolen og partner i kommunikasjonsbyrået Nor PR.

”Om å bli Ingen” – foredrag for voksne

  • Hvordan avdekke mobbing og gripe tidlig inn. Få konkrete, enkle råd som er mulige å gjennomføre, også i saker som gjelder digital mobbing og ”skjult mobbing”. 
  • Hva er ”skjult mobbing” – egne erfaringer og verktøy for å løse dette
  • Hva gjør de som lykkes? Kommunikasjon i mobbesaker er vanskelig. Med bakgrunn i egen erfaring og som kommunikasjonsrådgiver peker Elin på hvordan skoler kan unngå de verste fallgruvene i møte med fortvilte foreldre.

I denne perioden vil vi ha fokus på inkludering og forebygging av mobbing. Vi vil arbeide på trinn for lærere og i klassens time for elevene.

Vi ønsker med dette å styrke samarbeidet skole-hjem, og håper dere som foreldre/foresatte til våre elever vil slutte opp om temakvelden. Velkommen! 

Med vennlig hilsen                                                                     

Cathrine K. Zandjani
rektor