Eksamen/forberedelsesdag

  • Matematikk 1P
  • Matematikk 1T
  • Biologi 2

  • Informasjonsteknologi 2 Action Script (forberedelsesdag)
  • Psykologi 2 (forberedelsesdag)
  • Politikk og menneskerettigheter (forberedelsesdag)
  • Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram (forberedelsesdag)