Internasjonal dag

Internasjonal dag arrangeres hvert år i oktober i regi av skolens elevråd.

Internasjonal dag arrangeres på Asker hvert år i oktober. Det er skolens elevråd som er ansvarlig for aktivitetene, og dagen er "forløperen" til innsamlingsdagen hvor elevene skal jobbe og tjene penger til det prosjektet som skolen støtter. I 2013  samlet elevene inn ca. 230.000 kroner. Vi har siden 2004 samarbeidet med Kirkens Nødhjelp om forskjellige prosjekter i Malawi, Zambia og fra 2014 - Etiopia.

Programmet på Internasjonal dag er mangfoldig; det er film og foredrag, aktiviteter i klasserom med "internasjonal vri" og servering av spennende mat i kantinen med hjelp fra våre utvekslingselever. Dette er en annerledes skoledag som både elever og ansatte setter stor pris på!

I april 2016 var kontakten vår i Kirkens Nødhjelp på besøk, og overrakte en takk for innsatsen i forbindelse med Etiopiadagen. Det er fint å vite at arbeidet vårt blir satt pris på!

Her er Kamilla og Josefine fra elevrådet sammen med Håkon Strøm fra Kirkens Nødhjelp.

 

Kontaktperson

028492

Henning Øde

Avdelingsleder Idrettsfag

E-post henning.ode@asker.vgs.no

Tlf: 66907273