Vi har jobbet med satsingsområdene våre profesjonsutvikling, vurdering for læring, pedagogisk bruk av IKT og mestringskultur og vi har sett disse områdene i sammenheng med undervisning og møtevirksomhet.

Vi har hatt med oss satsingsområdene våre inn i undervisningen og samarbeidet om å hele tiden utvikle oss på disse sentrale områdene.

På Asker vgs foregår det mye god læring, både sosialt og faglig hver eneste dag. Elevene våre klarer seg godt i fagene fordi de har lærere som følger dem tett opp både når det gjelder mestring i fag og sosial mestring. Selvsagt har vi også et ekstra øye på fraværet til elevene, for gjennom å følge med på fraværet, følger vi også med på hele mennesket og hvordan eleven har det. Elevundersøkelsen i år viser at det er høy trivsel på Asker og at elevene som går her føler at de er i stand til å lære både i fellesskap og når de jobber alene. Når nå skoleåret går mot slutten, ser vi også at elevenes resultater er gode og at mange ser ut til å nå sine mål og vel så det. Det er vi både stolte av og glade for å se og det er ekstra givende å se gleden i elevens øyne når han eller hun lykkes og opplever mestring.

Innimellom avdekker vi dessverre at enkeltelever ikke har det bra på skolen. Da forsøker vi ulike tiltak som kan bidra til at skoledagen blir god igjen. I år har vi hatt et aktivt og veldrevet skolemiljøutvalg som har utarbeidet en ny handlingsplan for et godt og trygt læringsmiljø. Denne planen og tiltak i denne vil vi følge opp med et sterkt og godt elevråd kommende skoleår. Vi håper også å få på plass et russestyre tidlig i august slik at vi kan begynne samarbeidet med avgangskullet tidlig og legge til rette for en trygg og inkluderende russetid for alle. Vi ser at det har mye å si for elevenes læringsarbeid at de trives og opplever mestring også på den sosiale arenaen.

Neste skoleår blir et annerledes år. Vi stenger av administrasjonsbygget for å gjøre et større ombyggings- og inneklimaprosjekt. Entrepenøren kommer i gang med arbeider allerede fra starten av juli og arbeidet med å sette opp midlertidige paviljonger bak boblehallen er allerede i gang. Noen elever vil ha klasserom og elevskap i paviljongen, og de fleste av lærerne vil ha arbeidsplass i 3. etasje i paviljongen. Vi håper likevel at hovedbygget vil bli et naturlig samlingspunkt både for elever og lærere i storefri, midttime og ellers i fritimer gjennom besøk i kantina, biblioteket eller i auditoriet. Vg3-elever som tidligere har fått kjøre bil til skolen, får ikke lenger det. Entrepenøren trenger parkeringsplassen vår til maskiner og kjøretøy.

Timeplanen er klar for elever og lærere nå og vi kommer til å legge den ut i august. Forskjøvet skoledag ble ikke noe av, så timeplantidene er like som i fjor. Men det blir noen få justeringer: Etter elevrådets ønske kommer vi til å ha klassens time oftere enn vi har hatt i 17/18 og noen av disse timene vil tillitselevene få ansvar for gjennomføringen av. Vi vil også forsøke å få til flere tirsdager i siste økt med faglige aktiviteter lik mattemaratonene vi hadde to av dette året. Da håper vi på god oppslutning om disse arrangementene. Vi vil også gjøre noen justeringer på vurderingsplanen etter innspill fra både lærere og elever.

Skoleåret begynner torsdag 16. august. De nye Vg1-elevene og elever i Vg2 som skal bidra på samlingen eller være faddere møter i brun gymsal kl 9. Vg2 møter kl 10 og Vg3 møter kl 11.

Da gjenstår det å ønske alle en riktig god og velfortjent sommerferie!